buildingSMART Finland on avoimen tietomallintamisen yhteistyöverkosto. 
Edistämme kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta, joka hyödyttää kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.
grey metal stairs at the side of the building

Vakiointia koko rakennetulle ympäristölle – yhdessä!


Tarvitsemme ajattelutavan muutoksen. Meidän pitää siirtyä nykyisestä matalan katteen ansaintalogiikasta aivan uudelle tasolle, jossa yritykset voivat alan yhteisen tietopääoman pohjalta kehittää uusia palveluja ja toimintatapoja, joka taas kasvattaa liiketoimintaa ja voittoja. Tämä uusi taso, uusi tapa ajatella, on yhdessä tehtävä vakiointi. Yksittäin toteuttavan vakioinnin hyödyt ovat vain paikallisia ja niiden jatkuvuus on kokemuksemme mukaan vähäistä. Kun vakiointi tehdään yhtenäisesti ja yhdessä, koko rakennetulle ympäristölle, siitä saatavat hyödyt ovat kestäviä ja aivan uudella tasolla verrattuna yksin tekemiseen. 

Vakioinnin tekeminen yhdessä kannattaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävyys ja ekologisuus ovat merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat keskusteluun kehityksestä ja talouskasvusta sekä Suomessa että globaalisti. Kiinteistö- ja rakennusala on kestävän kehityksen muutoksen ytimessä, ja alan tulee muuttaa toimintatapojaan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi -hankeohjelma mahdollistaa kestävän kehityksen tehokkuudesta ja taloudellisuudesta tinkimättä.


Mistä puhumme, kun puhumme tietomallintamisesta?


Puhumme paljon tietomalleista ja tietomallintamisen vakioinnista sekä informaatiomalleista ja informaatiomallintamisen vakioinnista. Mutta mitä tarkoitamme niillä? Käsitteet ovat laajoja ja samaa käsitettä käytetään viittaamaan hyvin erilaisiin asioihin.

buildingSMART Finlandin kontekstissa tietomalli rakennetussa ympäristössä esimerkiksi kuvaa

  • mitä ovat rakennetun ja rakennettavan ympäristön fyysiset kohteet sekä ominaisuudet
  • mitä tietoa siirtyy elinkaarella kaavoituksesta urakkaan ja aina valmiin kohteen ylläpitoon asti.

Tietomallissa ylläpidetään ja liikutetaan fyysisten kohteiden tietosisältöjä ja se mahdollistaa sen, että laajasta tietosisällöstä voidaan poimia tiettyä käyttötarkoitusta varten aineistoa. Tietomalli on tietojen muodollinen määrittely – se määrittelee tiedot ja niiden väliset yhteydet.

Tietomallintaminen tarkoittaa rakennetun ympäristön kohteen mallintamista tietokonesovelluksilla, kohteen tietojen kuvaamista sekä tiedonsiirtoa tietokonesovelluksilla tulkittavassa muodossa.

Tietomallintamisen vakioinnissa tietosisältö muutetaan säännönmukaiseksi ja koneluettavaksi. Vakiointiprosessissa luodaan käytännöt, jotka aidosti mahdollistavat tietomallipohjaisen työnkulun.

Tietomallintamisen vakioinnissa tehdään

  • kansalliset tietomallivaatimukset, eli määritellään, miten tietomalleja käytetään rakennetun ympäristön koko elinkaarella
  • tietosisältöjen määrittely: mitä tietoja rakennetussa ympäristössä liikutellaan.
person using black laptop computer
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.