buildingSMART Finland

buildingSMART Finland (bSF) on avoimen tietomallintamisen yhteistyöverkosto ja buildingSMART Internationalin Chapter. buildingSMART Finland toimii Rakennustietomalli Oy:n yhteydessä. Rakennustietomalli Oy huolehtii verkoston ylläpitämisestä, taloudesta ja toimistopalveluista.  

Edustamme koko rakennettua ympäristöä. Mukana buildingSMART Finlandin toiminnassa ovat laajasti omistajat, suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, tilaajat, yliopistot ja korkeakoulut sekä muut julkisen ja yksityisen puolen kiinteistö- ja rakennusalan toimijat. Verkoston tarkoituksena on kehittää tietomallintamisen vakiointia, levittää tietoa tietomallintamisen hyödyistä ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.


Jäseneksi

Yli 25
Vuotta BIM-edelläkävijä Suomessa
4 
Toimialaa
Yli 120
Jäsenorganisaatiota
6
Alkavaa projektia 

Kaikille KIRA-alan toimijoille

buildingSMART Finlandin tarkoituksena on fasilitoida kokonaisvaltainen toimintatapojen muutos, joka hyödyttää kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. 

BIM-edelläkävijä

Tekemällä koko rakennetun ympäristön elinkaaresta tietomallipohjaisesti toimivan, mahdollistamme kestävää talouskasvua täysin uudella tasolla.

Kestävän kehityksen mahdollistaja

Tietomallintamisen vakiointi on avainasemassa kestävän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.


KIRA

Kiinteistö-ja rakennusalasta käytetään yleisesti sen akronyymiä KIRA-ala. 

Englanniksi akronyymi on muodossa AECO, joka on lyhenne sanaketjusta Architecture, Engineering, Construction and Operation. AECO on laajentaa aiemmin käytetyn AEC -akronyymin koskettamaan myös yrityksiä ja asiantuntijoita, jotka toimivat rakennusten ja infrastruktuurin käyttötapausten ja kunnossapidon parissa.

lighted spiral staircase

Toimialat

buildingSMART Finlandin toiminta tapahtuu osittain toimialoilla. Niissä kiinteistö- ja rakennusalan toimijat keskustelevat oman toimialansa kysymyksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä. Toimialoista löytyy lisää tietoa omilta niiden sivuilta.

Toimialat ovat 


buildingSMART Finlandin organisaatio