Osaaminen ja muutosjohtaminen

Osaamisen ja muutosjohtaminen -toimialan keskeinen tavoite on BIM-koulutuksen toimijoiden ja tarvitsijoiden yhteistyön parantaminen ja koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä sisältöjen että koulutusmateriaalien osalta. Koulutus lyhentää oppimiskäyrää ja on nopein tapa saada uudet BIM-osaajat nopeasti käsiksi tuottavaan toimintaan.

Osaaminen ja muutosjohtaminen

Kaikki yhteiskunnan ja talouden sektorit ovat parhaillaan kipeän rakennemuutoksen edessä. Digitalisoituvat toimintaprosessit ja liiketoimintamallit koskettavat kaikkia, myös rakennusalaa. Alalla on käynnissä mittava toimintatapojen muutos siirryttäessä tietomallipohjaiseen (BIM-Building Information Modelling) prosessiin perinteisen piirustuksiin ja dokumentteihin perustuvan toiminnan sijaan. Useat viime aikojen tutkimukset ovat osoittaneet rakentamisen tietomallien täysimääräisen käyttöönoton mahdollistavan rakennussektorin huomattavan tuottavuusharppauksen sekä rakentamisessa että rakennetun ympäristön ylläpidossa. Tämä muutos merkitsee alalla suurta koulutustarvetta.

person holding light bulb

Muutosjohtamisen teematyöpaja 27.9.2022

 
 


Osaamisen teematyöpaja 10.11.2022

 
 Timo Lehtoviita

Puheenjohtaja

LAB-ammattikorkeakoulu

timo.lehtoviita(at)lab.fi

Ossi Laakkonen

Varapuheenjohtaja

Karelia-ammattikorkeakoulu

ossi.laakkonen(at)karelia.fi