E
Ensimmäinen RYTV kommentointikierros on käynnistynyt!
Kommentoinnissa Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapauskuvaus sekä käyttötapauskuvausten laadinnan ohjeistus!

"Ovet muodostavat yhden rakennuksen monimutkaisimmista kokonaisuuksista. Niihin liittyy erilaisia laadullisia ja teknisiä vaatimuksia, joiden esittämistä IFC-tietomallissa käsitellään tässä käyttötapauksessa. Hankintoja palvelevan suunnittelun tavoitteena on määritellä ovet sillä tarkkuudella, että urakoitsija pystyy tiedon perusteella kilpailuttamaan hankkeen ovihankinnan. Tässä käyttötapauksessa on esitetty ovien hankintaa palvelevan suunnittelun eteneminen, siihen kytkeytyvät osapuolet sekä IFC-tietomallin avulla siirrettävä vakiomuotoinen tietosisältö."

Talo-toimialan IFC-tietomallien tiedonvaihtovaatimukset -projektin Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapauskuvaus on valmistunut kommenttikierrosta varten. Lisäksi kommentoitavana on käyttötapauksen laadinnan ohjeistus. Huomioithan, että käyttötapausten laadinnan ohjeistus koskee kaikkia toimialoja, joten toivomme laajasti kommentteja rakennetun ympäristön asiantuntijoilta. 

Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapauksen tavoitteena on määritellä tiedonvaihtovaatimukset, jotka tukisivat IFC-tietomallien avulla tehtävää ovien hankintaa asuntotuotantokohteissa. Yhtenäistämällä tuotettuja ovitieoja, vähennetään tulkintavirheitä ja mahdollistetaan sujuvaa tarjousmenettelyä.

Käyttötapauksen laadinnassa käytettiin  SFS-EN ISO 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) standardin mukaista kuvaustapaa.

Materiaalit kommentointiin löytyvät uutisen lopusta.

Kommentoinnit tapahtuvat Excel-lomakkeella, joka ladataan omalle koneelle.  Excel-lomakkeen sarakkeisiin on merkitty täyttöohje (huomioithan, että täytettävät sarakkeet ovat B–G). Luethan kaikki ohjeet huolellisesti.

Kommentointiaika päättyy tiistaina 20.6.

Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapauksesta vastasivat

  • Sergej von Bagh, BTS arkkitehdit Oy ja
  • Pietari Poutanen, BTS arkkitehdit Oy.

Käyttötapauksen laadinnan materiaaleista vastasi:

  • Tomi Henttinen, Gravicon.
Liitteet ja kommentointilomake

Ovien hankintapaketti asuntotuotannossa -käyttötapauksen liitteet:

Käyttötapauskuvaus - Ovien hankinta asuntotuotannossa (pdf)

LIITE 1 Vastuutaulukko (pdf)

LIITE 2 IFC-määritelmät (pdf)

LIITE 3 Ovien parametrit - Tyyppi (pdf)

LIITE 4 Ovien parametrit - Mitat (pdf)

LIITE 5 Ovien parametrit - Materiaalit (pdf)

Käyttötapauskuvausten laadinta – liitteet:

Käyttötapauskuvausten laadinta (pdf)

Käyttötapauskuvaus - Template (pdf

Kommentointilomake 

Luethan ensin huolella kommentointilomakkeen käyttöohjeen
Kommentointilomakkeen täyttöohje (pdf)

RYTV kommentointipohja_ IFC tietomallien tiedonvaihtovaamitukset (Excel)
HUOM! Lataa kommentointitaulukko omalle laitteellesi täyttöä varten.

Täytetty Excel-lomakke pyydetään lähettämään Meeri Smolanderille osoitteeseen meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi. 

E
Kevätkatsaus RYTV-hankeohjelmaan