E
Geotekniikan käyttötapauskuvaus: paaluperustus

Ensimmäinen esiteltävä RYTV-hankeohjelman kehitysvaiheen projekti on Afry Finland Oy:n johtama Geotekniikan käyttötapauskuvaus: Paaluperustus. Projektisuunnitelma on laadittu elokuun alussa ja varsinainen projektityö alkaa 1.9. Valmis käyttötapauskuvaus julkaistaan heti vuoden 2023 alussa. Työ on jatkoa aiemmalle TaloGEO-hankkeelle, joka on nyt tuotu osaksi RYTV-hankeohjelmaa.  

Projektissa vastuuhenkilöinä toimivat:  

  • Projektipäällikkö: Juho Mansikkamäki (Afry Finland Oy)  

  • Katselmoijat: Teemu Tapaninen (Sitowise Oy) ja Niki Tapper (Ramboll Finland Oy)  

Projektin tavoitteena on tuottaa käyttötapauskuvaus, jossa kuvataan kuvitteellinen paalutetun rakennuksen perustusten suunnitteluhanke. Talogeotekniikan lisäksi käyttötapauskuvausta voidaan luonnollisesti hyödyntää myös infrarakenteiden perustusten tietomallintamisessa, sillä vastaavia rakenteita hyödynnetään niin talo- kuin infrarakentamisessa. Käyttötapauskuvaus laaditaan niin, että se on linjassa aiemmin tehdyn rakennuskaivantoa käsittelevän esimerkin kanssa. 

Tuloksina projekti tuottaa ohjeistuksen ja tietosisällön lisäksi osaamista ja mahdollistamista. Tulemme julkaisemaan projektin etenemisestä uutisia, ja lisäksi esittelemme myöhemmin muut projektisuunnitelmavaiheeseen edenneet projektit.  

Kehitysvaiheen projektitoiminnan pohjalta kehitetään koko RYTV-hankeohjelman toimintatapoja, ja olemme iloisia saadessamme ensimmäisen projektin käyntiin. Tämä on suuri askel eteenpäin käytännön työhön ja vakionnin kehitystyöhön. 

Lisätietoa projektista saat buildingSMART Finlandin toimistolta tai projektipäälliköltä.  

 

RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja 

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720 

 

Meeri Smolander, hankekoordinaattori 

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401 

E
RYTV-hankeohjelman projektin kulku aloituksesta julkaisuksi