E
Iteratiivinen projektin valmistelu ja projektitiimin valinta

RYTV-hankeohjelman kehitysvaihe on sanan mukaisesti kehitysvaihe myös projektien valmistelussa ja projektitiimin valinnassa. Valmista noutopöytää ei ole, vaan halu ottaa vastuuta ja viedä projektiehdotusta eteenpäin aktiivisesti on ratkaisevaa. Projektien valmistelu jakautuu neljään vaiheeseen ennen varsinaisen projektityön aloittamista.  

Ensimmäinen vaihe on aloite. Aloitteet muokataan projektiehdotuksiksi, jotka palvelevat koko KIRA-alaa ja jotka ala yhteisesti kokee tarpeellisiksi. Projektiehdotusten valmistelussa on tärkeää ottaa huomioon vakioinnin toimintaympäristön nopea muuttuvuus ja muut vakiointia ajavat projektit – ketteryys onkin avainsana projektin valmisteluprosessissa.  

Projektiehdotuksen perusteella haetaan rahoittajia ja tekijöitä. Tekijöiden haussa tärkeintä on kiinnostuneisuus ja osaaminen viedä ehdotuksen sisältöä eteenpäin. Projektiehdotus ei ole valmis projektisuunnitelma, vaan kiinnostuneiden tekijöiden on osoitettava aktiivisuutta ja visiota ehdotuksen kehittämisestä.  

Kun neuvottelut kiinnostuksen osoittaneiden kanssa on käyty, päätetään projektin organisoija(t). Organisoijalla on oltava näkemystä tiimin rakentumisesta ja työmäärästä sekä kykyä organisoida monialainen tiimi. Jos halukkaita on useampi, aktiivisuus ja visio vaikuttavat siihen, kenet valitaan projektin organisoijaksi.  

Viimeisenä vaiheena ennen varsinaisen projektityön aloittamista on tarkennetun projektisuunnitelman laatiminen. Projektisuunnitelman laatiminen on korvauksellista työtä, ja olemme kertoneet sen sisällöstä. Tiimien muodostaminen ja projektisuunnitelma.  

Projektin valmistelussa ja projektitiimin valinta ovat iteratiivista toimintaa, ja niihin liittyvät valinnat tulevat muovautumaan ajan kanssa. Rakennustietomalli ei ole julkinen organisaatio eikä tee julkiseen hankintaan verrattavissa olevia hankintaprosesseja projektitiimien ja -suunnitelmien valinnassa. Myös kehitysvaiheen projektit ja yrityksen liikevaihto ovat pieniä, joten monivaiheisten valintaprosessien organisoiminen ei aja RYTV-hankeohjelman etua. Tällä hetkellä merkittävää kilpailua ei synny alan resurssipulan takia, joten on järkevämpää synnyttää alan yhteistyötä kiinnostuneiden tekijöiden kesken. 

Kaikki hankeohjelman uutiset löydät hankeohjelman kotisivuilta. Lisätietoa RYTV-hankeohjelmasta saat buildingSMART Finlandin toimistolta.  

Hyvää kesää! 

 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja 

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720  

Meeri Smolander, hankekoordinaattori 

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401 


E
RYTV-hankeohjelma ja kestävä kehitys