E
Kansallisen infran tiedonsiirtostandardin ylläpito ja päivitys -projektin tilannekatsaus

Lokakuussa alkanut Kansallisen infran tiedonsiirtostandardin ylläpito ja päivitys -projekti on edennyt viimeisten kuukausien aikana tehokkaasti.  

Projektin tavoitteena on päivittää Inframodel-skeemat ja online-dokumentaatio sekä käyttöohje perustuen infran standardisointiryhmän aiemmin laatimaan selvitykseen. Kiinteistö- ja rakennusala  tulee hyötymään Inframodel päivityksestä ja laajennoksista rikkaamman tiedonsiirron mahdollisuutena. Lisäksi Inframodel määritys toimii perustana siirryttäessä IFC tiedonsiirtoon. 

Projektin eteneminen – missä mennään? 

Projektia johtaa Juuso Virtanen (Sitowise), kenen johdolla projektitiimi on tavannut säännöllisesti viikkokokousten muodossa. Projektiryhmän säännölliset kokoukset ovat rytmittäneet projektityötä ja mahdollistaneet viikkottaisen tilannekatsauksen projektin etenemiseen.  

Maaliskuussa tarkoituksena on saada projektityönä suunniteltu skeema sekä dokumentaatio kommenteille. Kommentointi tapahtuu lomakkeella. Uutisoimme jäseniämme, kun kandidaattistandardin julkaisu ja sen kommentointikierroksen aikataulu tarkentuvat.  

Projektityötä ja ensimmäistä kommentointikierrosta käsitellään Infran standardointiryhmän kokouksessa, joka järjestetään 16.3. kello 9–11. Ilmoittaudu siis mukaan kokoukseen TÄÄLTÄ

Seuraavat askeleet  

Projektityön seuraavina askeleina ovat yllä mainitun kommentointikierroksen järjestäminen sekä dokumentaation tarkentaminen. Kehitys- ja ylläpitotoiminta siirretään GitHubiin, missä prosessin toimintaa ja automaatiota kehitetään. Projektissa tavoitteena on myös määritellä standardille jatkuva ylläpitoprosessi. 

Projektityön on määärä valmistua loppukevään aikana.

Projektisuunnitelmasta voi lukea trakemmin projektin tavoitteista.
Projektisuunnitelma (pdf)

Voit olla yhteydessä bSF:n toimistoon tai projektipäällikköön lisäkysymyksissä.

RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401E
RYTV-hankeohjelman uudet alasivut