E
Raamityö RYTV-hankeohjelman projektitoiminnalle – katsaus tuloksista

Raamityö RYTV-hankeohjelman projektitoiminnalle

Juha Hyvärinen toteutti raamityön RYTV-hankeohjelman projektitoiminnalle kevään ja kesän aikana. Esittelimme raamityölle asetetut tavoitteet  Hankeohjelman projektien raamityö -uutisessa. Raamityöhön sisältyivät

  1. Projektien perusteiden määrittely: mitä hankeohjelmaan kuuluvalta projektilta odotetaan? 
  2. Toimintatapojen kuvaus: millä toimintatavoilla projektit käynnistettään ja mikä on prosessi, jolla ne toteutetaan?
  3. Tulosten sisällyttämisen hahmottelu: mitkä ehdot ja tavat mahdollistavat tulosten haltuunoton bSF:n ylläpitoprosessiin? 
  4. Projektin budjetin määritelmä sekä rahoituksen kohdistustyökalu.  

Uusien nettisivujen myötä RYTV-hankeohjelman uutisoinnit ovat siirtyneet RYTV-hankeohjelman blogiin. Samalla dokumentit ovat siirtyneet bSF Driveen. Juha Hyvärisen tekemästä raamityöstä ei julkaista raporttia, vaan sen tulokset on sisällytetty toimintaamme yhteistyöalustalla ja käsittelemme aiheita uutisartikkeleissamme. 

Uutisartikkelit, joihin kaikkien projekteissa toimivien ja niistä kiinnostuneiden kannattaa perehtyä huolellisesti.


Projektin seuranta ja taloudenhallinta

Projektin seuranta on rakennettu sisään yhteistyöalustan toimintoihin. On tärkeää, että kaikkien projektien edistymistä seurataan yhteistyöalustalla tuntiperusteisesti, jotta voimme muodostaa yhtenäisen raportoinnin projektityön edistymisestä. Raportointia tehdään rahoittajille, myöhemmin perustettaville RYTV toimikunnille sekä Rakennustietomalli Oy:lle.

Projektin taloudenhallinnassa on tärkää huomata, että korvaus projektityöstä maksetaan tuntiperusteisena kattohintaan asti. Tuntihinta määräytyy SKOL-perusteisin tehtävä- ja henkilöryhmätaulukon mukaan. Mikäli projektityössä olevalla henkilöllä ei ole SKOL-luokkaa, laskutus määritellään vastaavasti kokemuksen perusteella. Laskutuslupa edellyttää, että tunnit on merkitty asianmukaisesti yhteistyöalustalle. 

Koska korvaus maksetaan tuntiperustein, projektitiimiläisten on pidettävä tarkasti huoli omasta tuntiseurannasta ja tuntien merkitsemisestä. Tunnit merkitään Odoon yhteistyöalustan Tuntikortit -sivulle. Tuntiseurannan ja laskutettavien tuntien määrän on täsmättävä. Ohjeet tuntien merkitsemisestä ja RYTV-hankeohjelman määrittämän tuntihinnaston löydät bSF Wikistä, kohdasta Ohjeet projektitiimiläiselle. 

bSF Wiki: Ohjeet projektitiimiläiselle

RYTV-hankeohjelmaterveisin,

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401


E
Geotekniikan käyttötapauskuvaus: paaluperustus