E
RYTV-hankeohjelman projektin kulku aloituksesta julkaisuksi

RYTV-hankeohjelman ensimmäiset projektit käynnistyvät syksyn aikana, joten sitä ennen on tärkeää esitellä projektin kulku ja laadunvarmistuksen prosessi. Tärkeänä osana koko monivaiheista projektin kulkua on aktiivinen kommentointi ja dynaamisuus. Lisäksi koko prosessiin on sisäänrakennettu mukaan laadunvarmistus, ja työskentely on avointa sekä verkostomme asiantuntijat laajasti osallistavaa. Siihen osallistuvat projektitiimien, kommentoijien ja projektitoimiston ohella myös perustettavat RYTV Tekninen toimikunta ja RYTV Päätoimikunta.  

Olemme nyt vielä valmisteluvaiheessa, joten esimerkiksi toimikuntia ei ole vielä perustettu. Ensimmäisinä vaiheina ovat aloitteen kehitys projektiehdotukseksi ja myöhemmin projektisuunnitelmaksi, kun rahoitus on varmistettu. Projektitoimisto tarkastaa projektisuunnitelmat ja tekee projektin käynnistymispäätöksen. Myöhemmin tämä tehtävä siirtyy RYTV Tekniselle toimikunnalle.  

Käynnistyspäätöksen jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, jonka lopussa kommentointiversion tulokset arvioidaan laadullisesti katselmoijien ja julkisen paneelin toimesta. RYTV Tekninen toimikunta hyväksyttää syntyneen julkaisuversion, joka siirtyy joko julkaistavaksi tai RYTV Päätoimikunnan käsittelyyn kandidaattiversiona.  

Projektin tulosten julkaisun jälkeen alkaa seuranta, jonka tarkoituksena on havaita mahdolliset puutteet, joista voidaan raportoida. Jos puutteita ei havaita, julkaisun seuraaminen on kuitenkin tärkeää päivitysten vuoksi.  

Projektin kulku aloitteesta julkaisuksi.


Laadunvarmistus RYTV-hankeohjelman projekteissa

Julkaisimme myös ensimmäisestä RYTV-hankeohjelman projektista uutisen. Käy tutustumassa myös Geotekniikan käyttötapauskuvaus: Paaluperustus –projektiin

 

Loppukesän terveisin, 

 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja 

annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi, puh. 050 5544 720 

 

Meeri Smolander, hankekoordinaattori 

meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401 


E
Iteratiivinen projektin valmistelu ja projektitiimin valinta