E
RYTV Päätoimikunnan 5.5. työpajan saldoa


Osana RYTV-hankeohjelman organisaationallista puolta perustettiin RYTV Päätoimikunta, joka vastaa RYTV-hankeohjelman strateginen ohjauksesta ja seurannasta sekä varmistaa yhteyden KIRA-alan toimijoihin. Perjantaina 5.5. RYTV Päätoimikunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen työpajaan keskustelemaan RYTV-hankeohjelman tavoitteista, roolista sekä toimikunnan toiminnasta sekä tehtävistä.

RYTV Päätoimikunnan jäseninä toimivat Katariina Hilke (puheenjohtaja), Jani Kemppainen, Otto Alhava, Jenna Ikonen, Päivi Hietanen, Tarja Mäkeläinen, Janne Rinta-Mänty, Juha Saarentaus, Leif Granholm ja Annemari Kaaranka. 

Työpaja jakautui neljään osioon. Ensimmäiseksi Annina Lehikoinen (Rakennustietomalli Oy) piti alustuksen RYTV-hankeohjelmasta ja sen tavoitteista, jonka jälkeen Tommi Arola (Rakennustietosäätiö) avasi muita rakennetun ympäristön ja tietomallintamisen vakioinnin kehityshankkeita. Alustusten jälkeen Päätoimikunnan jäsenet toteuttivat harrjoituksen, jonka tavoitteena oli selventää ja täydentää KIRA-alan digitaalisen yhteentoimivuuden ekosysteemi-kuvaa. 

Työpajassa käytiin hyvää ja monipuolista keskustelua eri toimijoiden roolista ja ekosysteemin moninaisuudesta. Lisäksi työpajassa huomioitiin, että kuvasta myös puuttuu tärkeitä toimijoita.


RYTV Päätoimikuntalaiset tutkimassa harjoituksen lopputulosta.

Ekosysteemin hahmottamisen jälkeen työpajassa käytiin monipuolista keskustelua RYTV:n roolista ja tehtävistä, joilla voitaisiin esimerkiksi tukea ekosysteemin yhtenäistämistä ja selkeyttä. Systeemisen muutoksen ja vakiointityön johdossa toimiminen nousivat esille monessa kommentissa. 

RYTV Päätoimikunnan konkreettisiksi tehtäviksi sen sijaan listattiin RYTV-hankeohjelman vision kiteytys, tiekartan laadinta, projektien ohjaus ja validointi sekä erilaiseen informaation  lisäämiseen ja viestintään liittyvät toimet. 

Myöhemmin keväällä julkaisemme RYTV Päätoimikunnan tervehdyksen, jossa tutustutaan lähemmin Päätoimikunnan toimintaan ja jäsenistöön. 


Voit olla yhteydessä bSF:n toimistoon lisäkysymyksissä.

RYTV-hankeohjelmaterveisin, 

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen@rakennustietomalli.fi puh. 050 5544 720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander@rakennustietomalli.fi, puh. 050 3388 401

E
RYTV-hankeohjelman kevään kuulumisia