E
bSF Kaupunki-ryhmän vetäjänä on aloittanut Jarkko Sireeni
mennessä buildingSMART Finland | touko 14, 2020

Jarkko Sireeni xD Visuals Oy:stä on aloittanut Kaupunki-ryhmän vetäjänä. Jarkko on pitkän linjan kaupunki- ja infratiedon vaikuttaja ja innovaattori. Jarkolla on 28 vuoden kokemus mallintamisesta rakennusalalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jarkko tuntee alan trendit, standardit, teknologiat ja prosessit. Jarkolla on kokemusta palveluiden ja työkalujen tuotteistamisesta ja käytännön jalkauttamisesta tuotantoon. Tällä käytännön jalkauttamisen teemalla Jarkko haluaa lähteä kehittämään Kaupunki-ryhmän toimintaa eteenpäin.

Jarkko toivoo Kaupunki-ryhmään lisää aktiivisia jäseniä etenkin käytännön tuotannon parista, kuten kaupunkikehittämisen, kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitiedon ylläpidon organisaatioista. Jarkolle voi vapaasti lähettää toivomuksia kehitystarpeista ja toiveista bSF Kaupunki-ryhmän toiminnan kehittämiseksi. Jarkko tulee piakkoin lähestymään nykyisiä Kaupunki-ryhmän jäseniä kokouskutsulla ja ottaa myös vastaan mielellään uusia jäseniä mukaan ryhmään.

BuildingSMART Finlandin toiminta on Jarkolle ennestään tuttua ja hän on ollut aktiivisesti mukana Kaupunki ja Infra -toimialaryhmissä. Kaupunkiryhmän toimintaa Jarkko haluaisi kehittää mm. seuraavilla teemoilla:

  • Kehittäminen alan toimijoiden tarpeiden ohjaamana
  • Käytännön jalkauttaminen, mm. aikaisempien projektien oppien vienti tuotantoon
  • Viestinnän ja koulutuksen kehittäminen ja alan tarpeiden laajempi kuunteleminen
  • Yritysmaailman intressien edistäminen mm. Suomalaisen osaamisen ja teknologian tuotteistaminen ja vienti kansainvälisille markkinoille
  • Yhteistyön tiivistäminen muiden buildingSMART toimialaryhmien, Kuntaliiton, paikkatieto-organisaatioiden, kaupunkien ja kuntien, valtion, alan palvelu- ja järjestelmätoimittajien, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Kaupunkiryhmän fokuksen laajentaminen kaupunkimallintamisesta esim. kaupunkisuunnittelun ja Smart City ajattelun suuntaan

 

Kiitämme tässä yhteydessä Anssi Savisaloa ansiokkaasta kuusivuotisesta taipaleesta Kaupunki-ryhmän johdossa ja toivotamme hänet mukaan toimintaamme asiantuntijaroolissa alan asioiden edistäjänä ja kehittäjänä!

sisään Uutiset
# fi
E
An open invitation to IFC Infra implementation to all software vendors by Nordic Road and Rail Authorities
mennessä buildingSMART Finland | touko 19, 2020