E
BuildingSMART Finlandin jäsenistön syyskokouksen asiat 9.11.2017
mennessä buildingSMART Finland | joulu 5, 2017

Torstaina 9.11. pidetyssä syyskokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

1) Valittiin vuodelle 2018 seuraavat toimihenkilöt buildingSMART Finlandin johtoryhmään:

• puheenjohtaja Tomi Henttinen, buildingSMART Finland
• sihteeri Polina Kiviniemi, buildingSMART Finland

Toimialaryhmien vetäjät:
• Vakiointi: Juho Kess, Rakli
• Infra: Tarmo Savolainen, Liikennevirasto (Juha Liukas, Sitowise, toimii ryhmän vetäjänä vuoden 2017 loppuun)
• Koulutus: Päivi Jäväjä, Metropolia
• Talo: Ari Törrönen, NCC
• Kaupunki: Anssi Savisalo, Sitowise

Asiantuntijajäseninä jatkavat:
• Riikka Kaarnamo, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
• Tiina Perttula, Ramboll Finland
• Ville Alajoki, Helsingin kaupunki

2) Hyväksyttiin budjetin yleisosuus, toimialakohtaiset budjetit täsmentyvät johtoryhmässä joulukuussa 2017.

3) Päätettiin jäsenmaksujen korottamisesta seuraavan taulukon mukaisesti:

Vuoden 2018 toimintamaksut (vuoden 2017 maksut):

Mikroyritys: 350 €  (300 €)
Pienet yritykset:  700 €  (600 €)
Keskisuuret yritykset: 1400 €  (1200 €)
Suuret yritykset:  2800 € (2400 €)
Sponsorit:   Tapauskohtaisesti

4) Tukea kansainvälistymiseen Finprolta

Finpron Energy Program -kasvuohjelman High Performance Buildings –osioon ensi vuoden painotukseksi on otettu BIM Solutions and Services (2018) –näkökulma

High Performance Buildings –ohjelma tarjoaa Finpron kansainvälistymispalveluja, verkostoitumista ja tapahtumia kv-markkinoilla. Ohjelmalla on noin 150 000 euron budjetti ensi vuodelle (2018).

Mukaan pääsee 14 nopeinten ilmoittautunutta yritystä:

• buildingSMART Finlandin jäsenillä on mahdollisuus liittyä ohjelman jäseniksi
• vuosimaksut ovat:
o 1000 euroa – pienet ja keskisuuret yritykset ja organisaatiot)
o 2000 euroa – suuret yritykset ja organisaatiot

• Lisätietoja Finpron Petri Lintumäeltä:
o Program Manager, Energy – High Performance Buildings
o petri.lintumaki(at)finpro.fi
o P. +358 40 3433 299

Huom: Kokouksen muistio ja muut kokouksen esitykset löytyvät SokoProsta Jäsenkokoukset -kansiosta; ne saa myös pyydettäessä sähköpostitse buildingSMART Finlandin sihteeriltä Polina Kiviniemeltä, polina.kiviniemi(at)buildingsmart.fi; häneltä saa myös tunnukset SokoProon.

sisään Uutiset
# fi
E
DIGINFRA-koulutus 30.1.– 15.3.2018
mennessä buildingSMART Finland | marras 30, 2017