E
BuildingSMART Finlandin kesätervehdys: Missä mennään?
mennessä Annina Lehikoinen | kesä 4, 2021

BuildingSMART Finland (bSF) uudistui tämän vuoden alusta. Aiemmin Rakennustietosäätiön (RTS) alaisuudessa erillistoimikuntana toiminut bSF toimii nyt RTS:n omistaman Rakennustietomalli Oy:n (RTM) ytimenä. Samalla bSF aloitti omana itsenäisenä Chapterina kansainvälisessä BuildingSMART Internationalissa. Minulta on kysytty paljon mikä oli muutoksen tavoite ja miten tästä eteenpäin? Mikä muuttuu? Mikä pysyy? What is this for me? Kesän kolkutellessa jo ovella on hyvä summata tavoitteita ja etenemistä. Tavoitteena uudistuksessa on:

  • Yhtenäistää alan digivakiointia ja perinteisempää vakiointia samaan suuntaan
  • Toiminnan kehittäminen siiloista yhtenäisemmin ulospäin puhuvaksi toimijaksi
  • Saada kasaan pitkäjänteisempi kehitysohjelma avoimelle BIM:ille
  • Ammattimaisempi resurssit ja toimiston kasvattaminen tukemaan vakiointia

Uudistuksen tavoite on ollut tehdä uutta toimintakulttuuria yhtenäistämällä digivakiointia ja perinteisempää vakiointi samaan suuntaan. Nykypäivänä perinteisen rakentamisen vakiointi (mm nimikkeistöt, laatuvaatimukset yms) ja digirakentamisen standardointi (tietomallivaatimukset, tiedonsiirtoformaatit yms) täytyisi kulkea yhteen suuntaan ja nykyistä saumattomammin. Tietomallintaminen on osa rakennetun ympäristön prosessia, ei päälle liimattava lisäosa. Tässä yhteen suuntaan kulkemisessa bSF:lle on kaavailtu vahvempaa roolia alan edelläkävijänä osana alan ekosysteemiä.

Tämä vaatii meiltä myös enemmän. Tietomallivakiointi ei voi enää olla pienen piirin uskovaisten lyhennejargonia ja omaa puuhastelua. Meidän täytyy puhua ja vakioida tulevaisuudessa yhtenäisemmin. Käytännössä se tarkoittaa, että pitkässä juoksussa YTV, YIV ja kaupunkimalliohjeet täytyy nitoa yhteen rakennetun ympäristön tietomallivaatimuksiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että vaatimukset ja toimintamallit tukevat, kun kaupallista tilaa sisältävä jäähallihanke rakentuu junaradan päälle jo rakennetun kaupungin keskustaan. Käytännössä bSF:n siilomaisten toimineiden toimialaryhmien täytyy keskustella enemmän toistensa ja koko alan kanssa. Silloin meidän työmme saa myös enemmän arvoa.

Digikehittämisessä on nyt käynnissä paljon – puhetta ja seminaareja piisaa niin että heikompaa hirvittää. Tarvitaan konkreettisia työkaluja, raakaa vakiointityötä ja resursseja näihin. Kevään 2021 aikana on aloitettu työstämään bSF:n historian ensimmäistä yhteistä kehitysohjelmaa DigiBase -hankeohjelmaa. Hankeohjelmaan on kevään aikana kerätty yhteen kehitysaihioita bSF:n toimialaryhmiltä paremmaksi digitaaliseksi huomiseksi. Hankeohjelman tavoitteena on laittaa tähtäyspiste vuoteen 2025 ja koko rakennetun ympäristön vakiointiin. Tavoitteet on kiteytetty kolmeen pääotsikkoon:

  • Alan yhteiset toimintatavat ja vaatimukset
  • Standardien käyttöönoton tukeminen
  • Osaaminen ja muutosjohtaminen

Hankeohjelmalle haetaan nyt fasilitaattoria ja kirjoittajaa, keskusteluja on käyty jo laajasti alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Lomien jälkeen sitouttaminen alkaa toden teolla laajalla alan, sidosryhmien ja toimialaryhmien workshop-sarjalla. Tällä työllä bSF haluaa sitouttaa alan tavoitteisiin ja rahoittamiseen. Tavoitteena hankeohjelmalla on alkaa tänä vuonna ja kestää vuoteen 2025 asti. Tavoitetta lähestytään nykyisien vaatimusten, käytäntöjen ja työkalujen kautta ketterän kehittämisen menetelmin. Tavoitteena on saada nopeasti ensimmäisiä hyödynnettäviä tuloksia.

Tällä tiellä tarvitsemme vahvaa verkostoa ja tiiviitä resursseja. Tavoite on kasvattaa bSF:lle alan vakiointia paremmin tukeva toimintamalli ja vahvempi toimisto. Tällä tiellä vuoden 2019 syksystä toiminut puolipäiväinen toiminnanjohtajamme Tommi Arola on tehnyt ison työn luodessaan ja kehittäessään aiemmin enemmän harrastemaisesti toimineen bSF:n toimintamalleja ja rakenteita. Tommi jatkaa tulevaisuudessa bSF:n tukena RTS:n digitutkimusjohtajana samojen tavoitteiden edistämistä. Tulevassa digitaalisemmassa Suomessa RTS:n ja bSF:n tavoitteet ovat samat. Nyt on käynnissä Tommin tilalle koko päiväisen toimitusjohtajan rekrytointi. Tuleva tj olisi vahvemman toimiston ensimmäinen airut matkalla kohti tavoitetta.

Verkostomainen bSF on aina ollut vahvuus. Kevään aikana osana uudistamistyötä bSF:n johtoryhmä ja Tommi ovat uudistaneet myös verkoston toimintaa. Aiemmin erillisinä saarekkeina ja erilaisilla toimintamalleilla toimineille toimialaryhmille on luotu uusia käytäntöjä. Tämä voi tuntua joltakulta pitkään toiminnassa mukana olleelta hämmentävältä. Muutos parempaan ja yhtenäisempään suuntaan ei koskaan tapahdu ottamalla vanhat tavat semmoisenaan ja parsimalla ne kasaan. Ammattimaisemmin toimiva ja uskottava bSF vaatii myös toimintamallimuutoksia. Olkaamme kärsivällisiä ja armollisia tällä matkalla kohti parempaa, vaikka se välillä voi turhauttaa.

Koko RTM/bSF uudistusta on valmisteltu ennen tämän vuoden alkua jo 2 vuotta. Valmistelu on tehty yhteistyössä jäsenistön kanssa, Rakennustietosäätiön kanssa ja sitä on esitelty mm kevät- ja syyskokouksissa 3-4 kertaa. Nyt kevät on laskettu laivaa vesille ja vielä on maalaamattomia kohtia paljastunut vesirajan alta. Kesän alussa RTM:n hallitus ja bSF johtoryhmä kokoontuvat strategiapäivään miettimään tulevaa. Työ siis jatkuu. Jos sinulla on ideoita ja ajatuksia paremmasta huomisesta niin älä epäröi kertoa niitä minulle, Tommille tai toimialasi puheenjohtajalle eteenpäin vietäväksi.

Hyvää kesää ja parempaa tulevaisuutta!

Kirjoittaja

Tarmo Savolainen,
buildingSMARTin puheenjohtaja

E
HulevesiBIM-nimikkeistötyön loppuraportti on julkaistu
mennessä Annina Lehikoinen | kesä 2, 2021