E
Helsingin kaupungin KYMP tietomallitilaisuus
mennessä Etta Melander | joulu 1, 2021

Helsingin kaupunkiympäristön tietomalliverkoston kanssa yhteistyönä järjestettiin perjantaina 26.11. tilaisuus aiheesta Rakennetun ympäristön elinkaaren hallinta – tietomallit toiminnan tukena. Tilaisuus on kaksiosainen: tämä oli suunnattu johdolle ja helmikuussa järjestämme kaksi asiantuntijoille suunnattua tapahtumaa. Kevään osuuden sisältöjä suunnitellaan ja kehitellään johdon tilaisuuden pohjalta. Tämä johdolle suunnattu tilaisuus sai paljon hyvää palautetta muun muassa järjestelyistä ja puheiden sisällöistä.

Tilaisuus koostui kolmesta kokonaisuudesta: tietomallien käyttäminen rakennetun ympäristön elinkaaren hallinnassa, tietomallien mahdollisuudet ja niiden valjastaminen uusien velvoitteiden ratkaisemiseen sekä muutosten hallinta. Puhujina oli eri alojen asiantuntijoita, ja esityksissä tuotiin esille inspiroivasti useita oikeita tilanteita, joissa tietomalleja on hyödynnetty.

Tapahtuman tärkeiksi pointeksi nousivat esimerkiksi rakentamisen tilannekuvan tuottaminen kaupunkiympäristöstä, tietomallien konkreetiset kustannussäästöt, ihmisten johtaminen muutoksessa sekä systemaattisten toimintatapojen tärkeys. Tietomallit voitaisiin kytkeä reaaliaikaiseen operointiin, jolloin muun muassa rakennusluvat, huoltopyynnöt ja palaute olisivat kaikki tietomallissa nähtävillä. Koulutuksessa keskusteltiin myös siiloutumisen estämisestä sekä seuraavan vuoden aikana tapahtuvasta kehityksestä. Seuraavan 12 kk:n aikana voisi tapahtua:

  • Tietomallien hyödyntämisen kulttuurimuutos käyntiin
  • Asiakkaiden sisällyttäminen tietomallin elinkaareen vahvemmin
  • Tietomallit ja kustannusten vaikutusarviointi rakentamiseen ja kunnossapitoon, kun suunnitelmia muutetaan
  • Tietomallien sähköisten arkistointimenettelyjen ratkaiseminen

Tilaisuuden tallenteet ovat vain KYMP:n käytössä.

sisään Uutiset
# fi
E
"Näin toimimme" glögityöpaja 15.12.
mennessä Etta Melander | marras 24, 2021