E
Infra-alan tietomallinnuskoulutus alkoi tammikuussa
mennessä bSF | maalis 12, 2014

metropolia

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen infra-alan tietomallinnuskoulutukselle. Infra-ja rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu 30 opintopisteen laajuinen oppisopimuskoulutus toteutetaan ensi vuoden aikana.

Koulutuksesta vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulu yhteistyössä Aalto‐yliopiston kanssa (20 aloituspaikkaa), Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa (20 aloituspaikkaa) ja Oulun yliopisto (20 aloituspaikkaa).

Koulutus antaa valmiuden ymmärtää ja toteuttaa infra-ja rakennusalalla käynnissä olevaa merkittävää toimintatapojen muutosta eli dokumenttipohjaisen prosessinmuuttamista mallipohjaiseksi. Koulutuksen avulla myös viedään ajankohtaista tutkimustietoa käytäntöön ja yrityksiin.

Tutkimus ja koulutus tiiviissä vuorovaikutuksessa

Käynnistettävä koulutus liittyy läheisesti RYM Oy:n käynnistämän PRE‐tutkimusohjelman Infra FINBIM-työpaketissa tapahtuvaan infra‐alan laajapohjaiseen tietomallinnuksen kehitystyöhön. Tavoitteena on, että vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat pääsääntöisesti tietomallipohjaista palvelua. Parhaillaan valmistellaan tähän tähtääviä mallinnusvaatimuksia ja –ohjeita, joita testataan monissa käytännön pilottikohteissa. Niissä kertyvät kokemukset kerätään pilottiportaaliin, joka tarjoaa autenttista projektimateriaalia hyödynnettäväksi tietomallinnuksen opetuksessa.

‐ Mallipohjaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen siirtyminen edellyttää suurta koulutustarvetta tulevina vuosina. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat jo uudistamassa koulutusohjelmien sisältöjä perinteisistä toimintatavoista mallipohjaisiin menetelmiin. Perusopetuksen lisäksi tarvitaan ammatissa jo toimivien henkilöiden koulutusta. Nyt käynnistyvä oppisopimuskoulutus on merkittävä päänavaus tietomallinnuksen
täydennyskoulutukseen ammatissa toimiville rakennusalan ammattilaisille, toteaa yliopettaja Päivi Jäväjä Metropolian ammattikorkeakoulusta.

‐ Oppisopimustyyppisen koulutuksen yhtenä etuna yritykset näkevät keskijohdon sitoutumisen asiaan tutor-toiminnan kautta. Koulutusyhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutuslaitosten välillä tarvitaan toimintojen jalkauttamiseksi, Jäväjä korostaa.

Tarkempaa tietoa koulutuksesta ja hakuajoista julkaistaan lokakuun alusta alkaen ao. oppilaitosten nettisivuilla.

Lisätietoja:
Päivi Jäväjä, yliopettaja
Metropolia AMK, rakennusalan tietotekniikka
puh. 040 3340 930
paivi.javaja@metropolia.fi

E
Infra-tieto kulkee pian mallikkaasti
mennessä bSF | maalis 20, 2013