E
Infran tietomallipohjainen kustannuslaskenta - 5.6.pidetyn webinaarin ja workshopin aineistot & kutsu palautetilaisuuteen 25.6. klo 14-16
mennessä buildingSMART Finland | kesä 17, 2020

BuildingSMART Finlandin Infra-toimialaryhmä ja Ihku-allianssi järjestivät 5.6.2020 webinaarin ja workshopin aiheesta: Infran tietomallipohjainen kustannuslaskenta. Tapahtuman alkupuolella kuultiin mielenkiintoisia alustuksia ja näkökulmia mm. tilaajalta, urakoitsijalta, konsultilta sekä talopuolen edustajilta.

Webinaariosion jälkeen siirryttiin ennalta määritettyihin ryhmiin, jotka oli jaettu osallistujien työnkuvan mukaan: konsultit, ohjelmistotoimittajat, tilaajat sekä urakoitsijat. Työpajaosion alussa tuotiin esiin alan tavoittelema iso kuva eli tavoitetilanne, jossa mallipohjainen elinkaaren hallinta ja kustannuslaskenta tukisi toisiaan. Ryhmissä keskusteltiin konkreettisista tavoitteista ja toimenpiteistä, mitä tulisi huomioida ja toteuttaa, jotta alan tavoittelema iso kuva voitaisiin saavuttaa.

Kukin ryhmä esitteli workshopin lopussa tuotoksensa eli kaksi konkreettista tavoitetta ja toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä lopputuotokset on koottu taulukkoon, joka toimii yhteenvetona workshopissa esiin nousseista tärkeistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Ryhmäkeskusteluissa esiin nousi näiden lisäksi paljon muitakin tavoitteita, kaikki työpajassa tuotettu tieto on todella tärkeää ja tämä kaikki otetaan huomioon kun tämän tapahtuman valmisteluryhmä tuottaa yhteenvetoa.

Palaute- ja yhteenvetotilaisuus järjestetään vielä kesän aikana 25.6. klo 14.00-16.00 ja sen tarkoituksena on esittää workshopin koostetut tulokset sekä korostaa jatkotoimenpiteitä eli miten tavoitteiden saavuttamista tulisi lähteä edistämään.

Ilmoittautuminen on suljettu.
Ilmoita suoraan Tommi.Arola(at)rakennustieto.fi – jos haluat osallistua tilaisuuteen.

*****
Alla on 5.6.2020 pidetyn tilaisuuden ohjelma ja materiaalit:

Tilaisuuden vetäjänä toimi bSF Infra-toimialaryhmän puheenjohtaja Tarmo Savolainen Väylävirastosta.
Tallenne tilaisuudesta löytyy täältä

9:00 – 9:05 Tervetuloa! Tommi Arola, buildingSMART Finland
9:05 – 9:10 Ihkun näkökulma Mirva Kallio, Asset Point
9:10 – 9:25 Infran kustannuslaskennan haasteet
Tilaajan puheenvuoro – Ari Huomo, Väylä
Urakoitsijan puheenvuoro – Annina Peisa
Konsultin puheenvuoro – Niko Janhunen, Finnmap Infra
9:25 – 9:45
Tietomallipohjaisen kustannuslaskennan parhaat käytännöt
Markus Heikkinen, Luja
Korjausrakentamisen tietomallipohjaisen kustannuslaskennan haasteet Tomi Tutti, Consti

9:45 – 9:55 Standardien ja nimikkeistöjen mahdollisuudet
Jyrki Paavilainen, Helsingin kaupunki

*****

10:05 – 11:10 Workshop
Infran tietomallipohjainen kustannuslaskenta: Tavoitetila ja tärkeimmät toimenpiteet
11:10-11:30 Yhteenveto

 

sisään Uutiset
# fi
E
Hospital BIM Open - submit your presentation proposal by May 4
mennessä buildingSMART Finland | touko 14, 2020