E
Kevätkokouksen saldoa
mennessä Etta Melander | touko 4, 2022

Eilisen kevätkokouksen avasi puheenjohtaja Tarmo Savolainen inspiroivalla puheellaan siilottomasta, vaikuttavasta ja ammattimaisesta verkostosta. Toimitusjohtaja Annina Lehikoinen esitteli toimiston kuulumisia sekä esitteli budjettikatsauksen:

  • Hyväksyimme toimialojen ja ryhmien puheenjohtaja- sekä varapuheenjohtajavalinnat. Hyväksyimme myös kaksi päivitysehdotusta Näin toimimme -julkaisuun: asiantuntijajäsenet ovat osa johtoryhmää ja jäsenmaksuperusteissa ”tutkimuslaitos” vertautuu jatkossa oppilaitokseen. 

Kokous jatkui toimialojen kuulumisilla.

  • Osaamisen ja muutosjohtamisen toimialan 2022 tavoitteena on saada oppilaitosverkosto kuntoon. Syksyllä toimiala aikoo järjestää kaksi työpajaa, jotka palvelevat myös hankeohjelmaa.
  • Infran toimialalla vuoden 2022 aikana infran ryhmiä halutaan aktivoida uudelleen, joten niille pitää valmistella myös toimintasuunnitelmat.
  • Vesihuollon ryhmä esitteli myös kuulumisensa, koska toiminta on ollut niin aktiivista. Vuoden 2022 aikana ryhmässä on tavoitteena yhtenäistää vesihuollon nimikkeistöä ja termistöä sekä saada lisää vesihuoltolaitoksia bSF:n jäseneksi.
  • Talotoimialalla juuri valitun ydinryhmän ansiosta toimiala organisoituu ja aktivoituu uudelleen. Tavoitteita on esimerkiksi ARK-RAK-TATE-puolten toiminnan parantaminen sekä arkkitehtien saaminen mukaan verkostoon.
  • Kaupunkitoimialalla yhteistyö Geoforumin kanssa on tiivistynyt. Toimialalla on valmisteltu hankeohjelmaa ja vuoden 2022 aikana kokouksia tulee olemaan säännöllisesti.

Kansainvälisissä kuulumisissa kuulimme Regulatory, Infra, Railway ja Airport Roomien toiminnasta.

  • Regulatory Roomin tehtävä on kehittää ja lisätä BIM-standardien käyttöä viranomaisprosesseissa. Tuleviin tapahtumiin sisältyy bSI:n Summitit sekä RR Open House Sessiot.
  • Infra Roomissa on nyt käynnissä IFC 4.3:n vieminen ISO standardiksi sekä uuden Road Mapin tekeminen vuodesta 2023 eteenpäin.
  • Railway Roomissa on käynnissä uudelleenorganisointi sekä uusien projektien käynnistys. Roomin Steering Committeen äänestys on vuonna 2024.
  • Airport Roomissa tehtävä on tuoda lentokenttäomistajan ja kehittäjän näkemyksiä mukaan. Projektina tällä hetkellä Missing Entities.


Viimeisenä asiana ohjelmassa oli RYTV-hankeohjelman kuulumisilla. Tekijöitä alkaa olla hyvä määrä, mutta rahoittajia etsimme lisää. Projektien tulosten omistajuus on vielä suunnitteilla.

KV-osuuden tallenne

Tilaisuuden diat

sisään Uutiset
# RYTV fi
E
buildingSMART Internationalin openBIM Awards Program 2022
mennessä Etta Melander | touko 10, 2022