E
Lehdistötiedote: Rakennusalan tietomallintamisen osaamistarvekyselyssä korostuivat kehitystarpeet tilaamisen helpottamiseen ja yhteisten toimintamallien luominen kaikkiin hankevaiheisiin
mennessä buildingSMART Finland | helmi 28, 2020

BuildingSMART Finlandin Koulutuksen toimialaryhmä teki vuoden 2019 lopulla tietomallintamisen osaamistarvekyselyn rakennusalan yrityksille saadakseen ajantasaista tietoa alan tunnistetuista tietomalliosaamisen kehitystarpeista. Osaamistarvekyselyn yhtenä tavoitteena on alan koulutussisältöjen kehittäminen tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kysely tuottaa tietoa siihen, miten yleisiä tietomallivaatimuksia (YTV2012) tulee jatkossa kehittää käyttäjien näkökulmasta. Kysely oli avoimesti suunnattu koko rakennusalalle ja kutsu verkkokyselyyn oli nähtävillä bSF:n verkkosivuilla 11.11.2019 alkaen. Samalla tehtiin kysely rakennusalan oppilaitoksille tietomallintamisen opetuksen tilanteesta.

Rakennusalan osaamistarvekartoituksenvastauksissa korostuivat tilaamiseen liittyvät osaamistarpeet ja tilaamista helpottavat aineistot mm. tavoitteiden määrittely, mallinnustarkkuus, johtaminen, aikataulutus ja työmäärien määrittely. Toisena merkittävänä tarpeena nähtiin mm. yhtenäisten toimintatapojen, tiedonhallinnan, nimikkeistöjen ja elinkaaren tietotarpeiden määritysten kehittäminen. Lisäksi rakennuslupaprosessin digitalisaatio, tietomallipohjainen rakennuslupa, aineiston koneluettavuus sekä kaupunkimallien laajentuva hyödyntäminen saivat mainintoja. Näihin toiveisiin buildingSMART Finland pyrkii vastaamaan ohjeistuksien, tarkentuvien vaatimusten sekä käyttötapauksiin perustuvien toimintamallien kehittämisessä tulevassa YTV-päivityksessä.

Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 -dokumentti on Suomessa tärkein ja ensisijainen ohjekokoelma tietomallien laatimisen, käytön ja hyödyntämisen ohjeistamiseen eri rooleille sekä eri rakennushankkeen vaiheisiin. YTV2012 on vakiintunut suomalaiselle rakennusalalle ja sen päivitys nähdään merkittävänä alan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. BuildingSMART Finland tekee kehitystyötä avoimesti koko rakennusalan kanssa yhdessä sen kilpailukykyä edistäen. Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 on julkaistu myös englanniksi (COBIM, Common BIM requirements) ja se on vuosien ajan lisäksi toiminut suomalaisen osaamisen vientituotteena auttaen tietomalliosaajiamme viemään osaamistaan kansainvälisille markkinoille. YTV2012 kokonaisuutta on käännetty lukuisille kielille eri maissa ja se on otettu kansallisesti käyttöön tämän myötä kansainvälisissä buildingSMART verkostoissa.

Lisätietoja / buildingSMART Finland:
Anna-Riitta Kallinen, BSF projektikoordinaattori anna-riitta.kallinen(at)arkcon.fi, 0407709799
Päivi Jäväjä, BSF koulutuksen toimialaryhmän puheenjohtaja paivi.javaja(at)metropolia.fi
Tommi Arola, BSF toiminnanjohtaja tommi.arola(at)rakennustieto.fi

BuildingSMART Finlandin Koulutuksen toimialaryhmä Koulutusryhmä edistää rakennetun ympäristön toimijoiden menestystä varmistamalla alan ammattilaisten tietomalliosaamisen. Koulutusryhmä työskentelee tietomallinnuskoulutuksen laajentamiseksi Suomen kaikkiin rakennusalan oppilaitoksiin ja kaikille koulutustasoille, sekä monipuolisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tuottamiseksi rakennusalan koulutuksen tarpeisiin. Koulutuksen ryhmä toimii verkostona tietomallintamisen koulutuksen eri toimijoille. Mukana toiminnassa yliopistoista: Aalto Yliopisto, Tampereen ja Oulun yliopistot, Ammattikorkeakouluista: Metropolia AMK, Saimaan AMK, Karelia AMK, Savonia AMK, JAMK, Turku AMK, Oulun AMK ja XAMK. Lisäksi mukana BSF jäsenorganisaatioita ja yrityksiä: M.A.D, Solibri, Novatron, YIT, NCC, Skanska, Peab, Lehto, Ramboll, Tietoa Finland, Gravicon, Profox, Welado, Sitowise, Infrakit, Tieyhdistys, VTT ja RATEKO.

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö-ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa, sekä suomalaisen tietomalliosaamisen viennin edistäminen.

Tiedote kokonaisuudessa pdf-muotoisena

sisään Uutiset
# fi
E
Rakennusfoorumi 16.3.2020 - Rakennus- ja infra-alan yhteinen nimikkeistö ja CoClass-järjestelmän käytettävyysselvitys
mennessä buildingSMART Finland | helmi 27, 2020