E
Liity mukaan rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön teemaryhmiin!
RYHTI-hankkeeseen kuuluvien teemaryhmien ja alaryhmien jäsenkysely

Tiedätkö miten rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyö vaikuttaa sinuun ja työhösi? Entä miten sinä voit olla mukana sen kehitystyössä?

 

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden teemaryhmissä ja niiden alaryhmissä rakennetaan perustuksia tiedon sujuvalle virtaamiselle sekä luodaan pohja tarvittavien tietojen käytettävyyteen.

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön tulosten karttuessa on aika vahvistaa entisestään hyvin sujunutta yhteistyötä, jotta työn tuotoksia päästään hyödyntämään ja kehittämään yhä laajemmin.

 

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden teemaryhmät ovat Semanttinen yhteentoimivuus, Kokonaisarkkitehtuuri ja Standardisointi, joissa keskustellaan ja sovitaan yhteentoimivuusasioista ryhmän nimen mukaisesta näkökulmasta. Lisäksi Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmään kuuluu neljä alaryhmää, joissa keskitytään tarkemmin oman substanssialansa yhteentoimivuuden kysymysten työstämiseen: Maankäytön suunnitelmat ja päätökset, Rakennukset ja rakennelmat, Liikenne ja alueet sekä Tekniset verkostot. Lisätietoa teemaryhmien toiminnasta löytyy yhteentoimivuustyön nettisivuilta.

 

Yhteentoimivuustyön vaikuttavuuden laajentamiseksi ja ryhmien asiantuntijuuden vahvistamiseksi on tarve päivittää teemaryhmien ja alaryhmien kokoonpanoa. Osallistuja- ja seuraajalistojen päivitystä tarvitaan myös nykyisen jäsenistön yhteystietojen muuttuessa. Teemaryhmien ja alaryhmien jäsenlistoja päivitetään ja laajennetaan tässä viestissä olevan kyselylomakkeen avulla.

Voit liittyä ryhmien työskentelyyn joko osallistujana, jolloin saat kokouskutsut ja pääset osallistumaan aktiivisesti kokousten keskusteluun, tai seuraajana, jolloin saat kokousmuistion tiedoksi käsitellyistä asioista. Osallistumalla pääset vaikuttamaan ryhmien työhön ja tuloksiin, selkeyttämään miten yhteentoimivuustyö vaikuttaa omaan työhösi ja organisaatioosi sekä kuulemaan ensimmäisten joukossa ajankohtaisista asioista. Käyttäjätarpeiden kertominen ja kuuleminen ovat keskeisessä asemassa, jotta tiedon yhteentoimivuustyön tuloksia saadaan vietyä käytäntöön. Mukaan kannattaa siis tulla matalalla kynnyksellä. Osallistuminen on maksutonta ja korvauksetonta. Työskentelytapa on virtuaalinen.


Käy lisäämässä itsesi mukaan sinua kiinnostaviin ryhmiin 11.11.2022 mennessä.

Myös nykyisten aktiivisten osallistujien pyydetään osallistuvan kyselyyn.

 

Teemaryhmien ja alaryhmien toimintaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse ympäristöministeriöön: yhteentoimivuus.ym@gov.fi

 

Kyselyssä hyödynnetään ympäristöministeriön, buildingSMART Finlandin ja KIRAHubin jakelukanavia. Kyselyä voi – ja on toivottavaakin – jakaa vapaasti edelleen.


sisään Uutiset
E
Mistä puhuttiin RYTV Edelläkävijät -seminaarissa?
Tiivistelmä esityksittäin