E
MaisemaBIM: Nimikkeistötyö ja mallinnustarkkuuden määrittely on valmistunut
mennessä buildingSMART Finland | maalis 20, 2019

Syksyllä 2017 käynnistynyt hanke, MaisemaBIM: Nimikkeistötyö ja mallinnustarkkuuden määrittely, on valmistunut. Nimikkeistötyössä on selvitetty InfraBIM-nimikkeistön riittävyys ja puutteet tietomallipohjaisen maisemasuunnittelun yleissuunnitelmissa, puistosuunnitelmissa (hallinnolliset suunnitelmat) ja rakennussuunnitelmissa. Nimikkeistöön on esitetty täydennyksiä ja muutoksia. Mallinnustarkkuuden määrittelytyössä on määritelty mallintamisen perustason sisältö eli mallinnettava luovutusaineisto ja sen tarkkuus. Ala, ohjelmistot ja formaatit kehittyvät alati, joten mallinnustarkkuusosion sisältöön ja tilaajan muistilistaan ei tule suhtautua muuttumattomina. MaisemaBIM-raportti ei näin ollen ole varsinainen ohjeistus, mutta sitä voidaan käyttää muun infra-alan ohjeistusta täydentävänä käsikirjana.

MaisemaBIM-kehitystyö tilaajina ovat olleet Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki. Konsultteina toimivat Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, VSU Maisema-arkkitehdit Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

MaisemaBIM -kehitystyö on tehty vuorovaikutuksessa buildingSMART Finlandin kehitysryhmän kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä MaisemaBIM-jatkohanke. Työssä standardoidaan attribuutit maisemasuunnittelijoiden eniten käyttämien rakennusosien osalta.

MaisemaBIM-raportti_20190110.pdf

Liite_1.Infrabim_MaisemaBIM_muutokset.xlsx
Liite_2.Tilaajan_muistilista_20190110.pdf

 

 

 

E
YIV:n päivitystyö on valmistunut
mennessä buildingSMART Finland | touko 7, 2019