E
Mallintamalla tuottavuusharppaus infra-alalle
mennessä Juha Salmi | huhti 9, 2014

VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan mallintamisen täysimääräinen käyttöönotto mahdollistaisi tuottavuusharppauksen infran ylläpidossa ja infrarakentamisessa. Hankkeen koko elinkaareen ulottuvan mallintamisen lisäksi infrarakentamisessa kannattaisi ottaa harkitusti käyttöön uutta teknologiaa.

Tulvamalli

Tuottavuutta voisivat lisätä muun muassa erilaiset robotiikan ja tietotekniikan sovellukset. Avoimeen dataan perustuvat sovellukset voisivat nopeuttaa hankeprosessia. Alan ammattilaisten koulutusta tulisi täydentää siten, että uusista teknologioista saataisiin kaikki irti.

TAMK ja VTT kartoittivat infra-alan haasteita kolmivuotisessa Infrarakentaminen muutoksessa -hankkeessa. Hankkeessa olivat mukana myös Tekes, Liikennevirasto, toimialajärjestöt sekä joukko yrityksiä.

Katso raportti!

 

E
Liikennevirasto edistää inframallintamisen käyttööottoa
mennessä bSF | maalis 20, 2014