E
"Näin toimimme" on valmistumassa!
mennessä Etta Melander | tammi 18, 2022

"näin toimimme" julkaisu

buildingSMART Finlandin toimisto on verkostoa kuullen valmistellut ”Näin toimimme” -ohjeistuksen. Ohjeistuksen valmistelu aloitettiin syksyllä 2021 muun muassa glögityöpajassa, jossa verkostolla oli mahdollisuus tuoda näkemyksiään esille. Työpajan antien pohjalta dokumenttia on valmisteltu loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022. Dokumenttiin ottaa vielä kantaa Rakennustietomalli Oy:n hallitus, jonka jälkeen virallinen versio julkaistaan.

”Näin toimimme” on yhteisen toiminnan pohja koko verkostolle. Sen tarkoitus on selkeyttää toimintamalleja ja -tapoja sekä määritellä yhteiset tavoitteet ja periaatteet, joihin verkosto sitoutuu.

Kysymykset ja kommentit ohjeistuksesta voi osoittaa toimistolla Anninalle, Ettalle tai Meerille.

sisään Uutiset
# fi
E
Päivitä jäsentietosi!
mennessä Etta Melander | tammi 6, 2022