E
Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne rakennuksen fotogrammetriaa käsittelevästä ohje-ehdotuksesta
mennessä buildingSMART Finland | marras 6, 2018

Lausunnolla rakennuksen fotogrammetriaa käsittelevä ohje-ehdotus

Ohje sisältää fotogrammetrian peruskäsitteistöä, käyttötarkoituksia ja sovellusalueita rakennushankkeissa.
Ohje-ehdotuksen tarkoitus on toimia perustietolähteenä fotogrammetrian palveluiden tilaamisen tukena.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön.
Kuvat ja kuvatekstit ovat keskeneräisiä ja osin puutteellisia, mutta niihinkin voi lähettää parannusehdotuksia.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 18.11.2018. Alla lausuntoaineisto vastauslomakkeineen.
Lausuntoaineisto ladattavissa tästä linkistä:
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-fotogrammetria-181118.html.stx

Lisätietoja:

projektipäällikkö
Anna-Riitta Kallinen
puh. 040 7709799

sisään Uutiset
# fi
E
Yleiset inframallivaatimukset -ohjeiden päivitys, lausuntopyyntö YIV 2018
mennessä buildingSMART Finland | joulu 7, 2018