E
RASTI-projektin loppuraportti on julkaistu
mennessä buildingSMART Finland | helmi 11, 2019

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnin tiekarttaa muodostavan RASTI-projektin loppuraportti on julkaistu:

Nykytilan kartoitus ja ehdotus toimenpiteistä -raportti liitteineen on ladattavissa Rastiprojekti-sivustolta.

sisään Uutiset
# fi
E
Kysely kaupunkimallinnuksen ohjekirjan päivitystarpeista
mennessä buildingSMART Finland | helmi 11, 2019