E
Talogeotekniikan tietomalliohje lausunnolla - jätä kommenttisi luonnokseen 27.4. mennessä
mennessä Annina Lehikoinen | huhti 6, 2021

Talogeotekniikan tietomallintamista ja sen erityispiirteitä ei ole huomioitu nykyisissä yleisissä ohjeistuksissa (YTV 2012 ja YIV 2019), tästä johtuen toimintatavat ja projekteissa luovutettava aineisto ovat vaihdelleet hankekohtaisesti.

Tuotettavan ohjeen tavoitteena on ohjata, yhdenmukaistaa ja kehittää talogeotekniikan tietomallintamista ja mallipohjaisen hankkeen tiedonhallintaa, sekä toimia rajapintana talo- ja infrahankkeiden ja näiden toimintaa ohjaavien ohjekokonaisuuksien välillä

Talogeotekniikan tietomalliohjeen rakenteellisena ja sisällöllisenä pohjana on soveltuvin osin käytetty Yleisiä inframallivaatimuksia (YIV 2019), jota on täydennetty talohakkeiden erityispiirteiden ja -tarpeiden pohjalta. Ohje toimii talogeotekniikan osalta YTV2012 ja YIV2019- ohjekokonaisuuksia täydentävänä ohjeistuksena.

Talogeotekniikan tietomalliohje muodostuu itse ohje tekstistä, sekä ohjeen liitteestä, jossa esitetään hankekohtaiset geometriset ja tietosisällölliset vähimmäisvaatimukset georakenteiden luovutusaineistolle.

Ohjeluonnoksen kommentointi toteutetaan Wordin kommentointi- ja värjäystyökaluja käyttäen suoraan ohjeluonnokseen ja liitteeseen.

Lähetä kommentoimasi aineisto sähköpostitse osoitteeseen: niki.tapper (a) ramboll.fi, 27.4. mennessä.

Aineiston voi ladata näistä linkeistä (.docx ja .pdf):

 

Lisätietoja:
Niki Tapper, niki.tapper(at)ramboll.fi, +358400818587 (13.4. alkaen).
Teemu Tapaninen, teemu.tapaninen(at)sitowise.com (6.4.-12.4.)
Harri Mäkelä, harri.makela(at)innogeo.fi (6.4.-12.4.)

E
Rakennustietomallin toimitusjohtajan haku on käynnistynyt
mennessä Annina Lehikoinen | huhti 1, 2021