E
Tiedote INTOKE-hankeesta
mennessä bSF | joulu 11, 2014

intoke

Saimaan, Hämeen, Metropolian ja Turun ammattikorkeakoulut hakivat elokuun lopussa 2014 yhteistä EAKR-rahoitusta Infra-alan tietomalliosaamisen kehittämishankkeeseen (INTOKE). Rahoitushakemuksen eteen tehtiin paljon ansiokasta työtä ja hankkeen tarve nähtiin laajasti. Hakemuksen liitteenä oli myös aiesopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Maakuntaliittojen yhteinen kanta rahoitushankkeelle oli valitettavasti kielteinen. Kun rahoitusmahdollisuudet tätä kanavaa käyttäen eivät tuoneet tulosta, on aika valmistella hankkeen toteuttamista uusista lähtökohdista.

Tulemme järjestämään yhteisesti ammattikorkeakoulujen kesken tietomallinnukseen liittyviä seminaareja kevään 2015 aikana. Pyrimme näin vastaamaan aiesopimusten tehneiden yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Hankevalmisteluun osallistuneet ammattikorkeakoulut tiedottavat asiasta ja jatkosuunnitelmista omille aiesopimuksen tehneille yrityksille sekä yhteistyökumppaneilleen

sisään Uutiset
E
PRE-tutkimusohjelman tulosraportti verkossa
mennessä bSF | syys 30, 2014