E
Toimialoille haetaan nyt viestintävastaavia sekä koko verkostolle kahta hankeohjelmavastaavaa.

Osana buildingSMART Finland-verkoston kehittämistä, tänä vuonna etsimme toimialoille viestintävastaavia sekä hankeohjelmavastaavia jäsenorganisaatioimme edustajista. Tutustu alta viestintä- ja hankeohjelmavastaavien tehtäviin, ja ilmoita kiinnostuneisuutesi tehtäviin 29.2. mennessä toimialojen puheenjohtajille tai toimistolle. 

Viestintävastaavan tehtävät

Toimialan viestintävastaava koordinoi viestintää sekä toimialan puheenjohtajan että ryhmien puheenjohtajien kanssa. Tavoitteena on, että viestintävastaavien pestin kautta toimialoilta syntyy oleellista materiaalia viestintään ja bSF-verkoston viestinnässä toimialat saavat selkeämpää näkyvyyttä ja viestintään tulee syvyyttä. Viestintävastaavan tehtävät toimivat tukena bSF:n verkostokoordinaattorille ja toimistolle virallisessa viestinnässä.

Tehtävästä saa korvauksen.

Tehtäviin lukeutuvat:

  • Päätehtävänä on tuottaa asiasisältöä ja uutisideoita toimialalta.
  • Yleisen viestintäsuunnitelman vieminen toimiala- ja ryhmätasolle.
  • Tiedonkulun varmistaminen toimiston ja toimialan sekä sen ryhmien välillä.

Tehtävät ja tavoitteet sovitaan yhteisessä kokouksessa verkostokoordinaattorin kanssa.

Hankeohjelmavastaavan tehtävät 

Hankeohjelmavastaaviksi nimitetään kaksi bSF-verkoston jäsenorganisaation edustajaa. Vastaavat käsittelevät esimerkiksi kahden toimialan RYTV-hankeohjelmaan liittyviä asioita. Pääasiallisena tavoitteena on hankeohjelman ja verkoston yhteistyön tiivistäminen ja töiden organisointi järkevämmin. Lisäksi hankeohjelmavastaavien toiminnalla mahdollistetaan se, että hankeohjelman projekteja lähtee tehokkaasti käyntiin aloitemenettelyn kautta. 

Hankeohjelmavastaavan tehtäviin lukeutuvat esimerkiksi:

  • Toiminta yhteyshenkilönä RYTV-hankeohjelman ja verkoston välillä.
  • Muodostaa hankeaihioita esimerkiksi toimialalla nousseiden tarpeiden pohjalta tai edellisistä projektitulosten pohjalta, ja yhdistää mahdollisia osapuolia aloitteen luomista varten.
  • Varmistaa, että hankeohjelman aloitteita käsitellään sopivissa ryhmissä, ja informoi toimistoa aloitteenkäsittelyyn liittyvistä toimista.
  • Edistää projektin käynnistymistä esimerkiksi yhdistämällä aloitteeseen mahdollisia rahoittaja.

Päätöksen hankeohjelmavastaavista tekee buildingSMART Finlandin johtoryhmä toimialojen ehdotusten perusteella.

Palkkio määräytyy työmäärän mukaan. Kokonaisuudessaan hankeohjelmavastaavian tehtäviä varten on varattu 8 000 euroa/vuosi, joka jaetaan vastaavien kesken.

Voit ilmoittaa kiinnostuneisuutesi tehtäviin toimialojen ja ryhmien puheenjohtajille tai toimistolle. 

Lisätietoja:

Meeri Smolander

meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi

Annina Lehikoinen

annina-lehikoinen(a)rakennustietomalli.fi
sisään Uutiset
E
Uusi BIM-päivä järjestetään toukokuussa 2024
Tapahtumapaikkana Paasitorni, Helsinki