E
Vakioinnin toimialaryhmä on perustettu
mennessä buildingSMART Finland | huhti 3, 2017

buildingSMART Finlandiin on perustettu Vakioinnin toimialaryhmä

Toimialaryhmän tarkoitus on kehittää rakennetun ympäristön tietojen systematisointia ja yhteentoimivuutta koko elinkaaren aikana sekä osallistua alan kansainväliseen kehitykseen. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, digitaalisessa toimintaympäristössä käyttökelpoinen perusta kira-alan tietojen käsittelyyn ja siirtoon.

Toimialaryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan luokituksia, sanastoja ja nimikkeistöjä ylläpitävät ja kehittävät julkisen ja yksityisen sektorin tahot. Puheenjohtaja on Juho Kess RAKLI ry:stä ja sihteeri on Heta Timonen Rakennustiedosta.

buildingSMART Finlandin organisaatio 2017

Lisätietoja voi tiedustella Heta Timoselta; heta.timonen(at)rakennustieto.fi, puh. 045 7732 4650

 

sisään Uutiset
# fi
E
buildingSMART Finland Infran standardointikokous 24.3.2017
mennessä buildingSMART Finland | maalis 22, 2017