E
Video havainnollistaa mallintamista päällystyksen ylläpidossa
mennessä Juha Salmi | helmi 11, 2015

Porvoossa kantatiellä 55 selvitettiin ja ohjeistettiin mallipohjaisten työmenetelmien käyttöä ylläpidon päällystyskohteiden suunnittelussa. Kohde kuvattiin pienoiskopteriin asennetulla videokameralla ja videokuvaan istutettiin suunnittelujärjestelmän avulla toteutettuja inframalleja.

Päällysteiden korjauksessa, tien ylläpidossa tai uusien kohteiden päällystystöissä ei juurikaan vielä hyödynnetä tietomallintamiseen perustuvia tekniikoita. Päällystystyön suunnittelu mallintamalla tarjoaa kuitenkin runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää uusia menetelmiä ja periaatteita perinteiseen päällystämisprosessiin verrattuna.

Suomessa on viime vuosina panostettu päällystyskohteen toteutuksen mallipohjaisen suunnitteluun. Työ alkoi inframallintamista eteenpäin vieneen FINBIM-kehitysprojektin myötä. FINBIM-piloteissa määriteltiin periaatteet, miten mallintamiseen perustuvaa suunnittelua voidaan hyödyntää myös päällystämisessä.

Vielä FINBIM-projektin jälkeenkin mallintamalla toteutetut päällystystyöt ovat olleet pitkälti kokeiluluonteisia. Kesällä 2014 Finnmap Infra teki Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen tilaaman jyrsintä- ja tasaussuunnittelun 4 km päällystyskohteelle, joka sijaitsee Porvoossa kantatiellä 55. Työn tavoitteena oli kohteen puutteiden ja vaurioiden korjaamisen lisäksi pyrkiä ohjeistamaan mallipohjaisten työmenetelmien käyttöä ylläpidon päällystyskohteiden suunnittelussa.

Työstä ja sen tuloksista laadittiin raportti ”Mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen ylläpidon päällystyskohteissa – Päällystysoptimointi, Case Kt55”. Tämän lisäksi mallipohjaista suunnittelua pyrittiin havainnollistamaan tekemällä kohteesta runsaasti havainnekuvia. Kohde mm. videokuvattiin pienoiskopteriin asetetulla videokameralla ja videokuvaan istutettiin suunnittelujärjestelmän avulla toteutettuja malleja. Ohessa näistä koostettu esittelyvideo.

E
Visio 2025 videoina
mennessä bSF | helmi 7, 2015