E

Pyöreä pöytä II: Mitä tilaajan tulee osata vaatia edistääkseen KIRA-alan datan virtaamista?

Qty


16.02.2023

klo 13.00 - 16.00

Hybridi: Teams tai Urban3, Maria01, Lapinlahdenkatu 16, rakennus 3, Helsinki

Liiketaloudellisesti merkityksellinen kiertotalousyhteiskunta ei toteudu ilman datan virtauttamista. Tämän pyöreän pöydän keskustelusarjan tavoitteena on rakentaa KIRA-alalla yhteistä ymmärrystä datan merkityksestä kiertotalouden toteuttamisessa ja tunnistaa KIRA-alan datan virtaamisen pullonkauloja ja niiden poistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Rakennamme myös kokonaisnäkemystä alalla käynnissä olevista kiertotalouden datakehityshankkeista.

Työstimme pyöreän pöydän I työpajan tuloksia ympäristöministeriössä Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivän teemasessiossa 17.11.2022. Teemasessiossa osallistujat toivoivat seuraavaksi keskustelua tilaamisesta: Mitä tilaajan tulee osata vaatia edistääkseen tilaamisessa kiertotaloutta? Mitä tilaajan tulee tietää osatakseen edistää kiertotaloutta rakennetun ympäristön elinkaaren aikana. Teemasessiossa nähtiin osittaista tai kokonaispurkua palvelevan tiedon lisäksi tärkeäksi kiertotaloutta edistäväksi dataksi suunnitelmallista ja ennakoivaa ylläpitoa palvelevan tiedon, ja samoin myös tilojen muunneltavuutta ja siirrettävyyttä palvelevan tiedon.

Datalla voimme ratkaista kiertotalouden haasteita – tule viemään yhdessä KIRA-alan kiertotalous uudelle kiertoradalle ja keskustelemaan, miten tilaaja voi edistää KIRA-alan datan virtaamista!

Ilmoittaudu tästä

Ohjelma julkaistaan myöhemmin.


Päivämäärä ja aika
torstaina
16. helmikuuta 2023
13.00 16.00 Europe/Helsinki
Järjestäjä

buildingSMART Finland

--buildingSMART Finland--