Johtoryhmä

buildingSMART Finlandin johtoryhmän tärkein tehtävä on verkoston sujuvan tiedonvälityksen varmistaminen.

Johtoryhmän operatiivisesta toiminnasta vastaa Rakennustietomalli Oy:n toimitusjohtaja.

Annina Lehikoinen

Toimitusjohtaja

 • Rakennustietomalli Oy
 • annina.lehikoinen(at)rakennustietomalli.fi
Pyrin olemaan koko rakennetun ympäristön hahmottaja, ymmärtäjä ja kehittäjä. Näen, että koko ala voi nousta tietomallintamisen vakionnin yhteistyöllä aivan uudelle tasolle. Voimme toimia fiksummin, paremmin ja mahdollistaa oman alan hyvinvoinnin lisäksi myös kestävän elinympäristön kaikille.

Tarmo Savolainen

buildingSMART Finlandin puheenjohtaja

 • Väylävirasto
 • tarmo.savolainen(at)vayla.fi
Haluan viedä rakennetun ympäristön digitalisaatiota eteenpäin siten, että tietomallintaminen, siihen liittyvät parhaat käytännöt ja avoimet tiedonsiirtoformaatit ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Alalta minulla on kokemusta parikymmentä vuotta monista eri tiedonhallinnan ja BIM-asiantuntijan tehtävistä. Toimin nyt bSF verkoston puheenjohtajana ja aiemmin toimin 2017-22 bSF:n Infratoimialan puheenjohtajana.

Toimisto

Meeri Smolander

Verkosto- ja hankekoordinaattori

 • VTK
 • meeri.smolander(at)rakennustietomalli.fi
Toimin buildingSMART Finlandilla verkosto- ja hankekoordinaattorina.  Samalla viimeistelen maisteritutkielmaani politiikan ja viestinnän tutkimuksesta.

Toimialojen puheenjohtajat

Heidi Piiroinen

Infra-toimialan puheenjohtaja

 • Ramboll Finland Oy
 • heidi.piiroinen(at)ramboll.fi

Olen toiminut tietomallinnuksen parissa n. 10 vuotta suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä tiedonhallinnan asiantuntijana.

Olen ollut kehittämässä suunnittelun inframallivaatimuksia ja infran elinkaaren prosessia tietomallinnuksen osalta.

Toimin Ramboll Finlandissa katusuunnittelun projektipäällikkönä.

Marko Rajala

Talo-toimialan puheenjohtaja

 • Tietoa Finland Oy
 • marko.rajala(at)tietoa.fi
Olen Tietoa Finland Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Olen toiminut yli 20 vuotta tietomallintamisen asiantuntija ja kehitystehtävissä ja olen yksi Yleisten tietomallivaatimuksien (YTV2012) kirjoittajista. Toimin buildingSMART Finlandin TALO toimialan puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Jarkko Sireeni

Kaupunki-toimialan puheenjohtaja

 • xD Visuals Oy
 • jarkko.sireeni(at)xd-visuals.fi
Minulla on yli 30 vuoden kokemus rakennetun ympäristön tietomallintamisesta, tiedonhallinnasta ja ohjelmistoratkaisujen toteuttamisesta. Toimin perustamani xD Visualsin toimitusjohtajana.

Timo Lehtoviita

Osaaminen ja muutosjohtaminen -toimialan puheenjohtaja

 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • timo.lehtoviita(at)lab.fi

Olen toiminut rakennusten ja rakennetun ympäristön tietomallintamiseen liittyvissä kehityshankkeissa ja kehittänyt tietomallintamisen koulutusta erityisesti ammattikorkeakouluissa vuodesta 2004 alkaen. bSF:n toiminnassa olen ollut alusta lähtien mukana. 

Erityinen mielenkiinnon kohteeni on, miten rakennusten IFC-malleja voidaan hyödyntää laaja-alaisesti eri käyttötapauksissa hankkeiden alkumetreiltä aina rakennuksen käytön aikaiseen toimintaan. Toimin LAB-ammattikorkeakoulussa sekä opetustehtävissä että TKI-hankkeissa.

Ryhmien puheenjohtajat

white brick wall

Kia Aksela 

Infran vesihuoltoryhmän puheenjohtaja

 • Wise Environment

 • kia.aksela(a)wiseenvironment.fi


Jari Kainuvaara

Infran standardointiryhmän puheenjohtaja

 • Novatron Oy
 • jari.kainuvaara(at)novatron.fi

Työskentelen Novatronilla digitaalisen infrarakentamisen kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen liittyvissä tehtävissä. Olen ollut aktiivisesti mukana bSF toiminnassa jo useamman vuoden erityisesti standardisoinnin ja kehitysprojektien parissa.

Tiina Perttula

Infran kehitysryhmän puheenjohtaja

 • Ramboll Finland Oy
 • tiina.perttula(at)ramboll.fi
Työskentelen Ramboll Finlandissa inframallintamisen ja tiedonhallinnan kehitystehtävissä. Olen aktiivisesti osallistunut alan kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja toiminut buildingSMART Internationalin infraroomin puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien.

Markku Mustonen

Infran tilaajaryhmän puheenjohtaja

 • Oulun kaupunki
 • markku.mustonen(a)ouka.fi

Ollut pitkään mukana tietomallintamisen kehittämisessä, Infra TM hankkeesta lähtien. Useita esityksiä vuosien varrella eri seminaareissa.

Vastaa Oulun kaupungilla tietomallintamisen edistämisestä infran suunnittelun ja rakentamisen osalta kehitysinsinöörinä.

Teemu Kangasmäki

Talon urakoitsijaryhmän puheenjohtaja

 • YIT
 • teemu.kangasmaki(a)yit.fi

Aloitin työurani arkkitehtisuunnittelun parissa. Suunnitelmien tehokas tuottaminen ja hyödyntäminen on ollut aina lähellä sydäntäni ja se sai minut sertifioitumaan BIM-kouluttajaksi. Tätä tietä päädyin töihin YIT:lle ja sen myötä rakennusliikkeen tietomallipohjaista toimintaa kehittämään. Olen ollut buildingSMART Finlandin toiminnassa mukana vuodesta 2017 lähtien.

Janne Rinta-Mänty

Talon tilaajaryhmän puheenjohtaja

 • Helsingin kaupunki
 • janne.rinta-manty(at)hel.fi
Minulla on 15 vuoden BIM-kokemus sekä tilaajan että suunnittelijan näkökulmista. Työskentelen Helsingin kaupungilla johtavana tietomalliasiantuntijana tilaomaisuusyksikössä, ja olen mukana kansallisissa tietomallinnusta kehittävissä ryhmissä, mm. ISO 19650 käännöstyössä ja RAVA3Pro-työssä.

Jouni Hurskainen

Talotekniikkaryhmän puheenjohtaja

 • Sweco Finland Oy
 • jouni.hurskainen(at)sweco.fi
Olen Sweco Finlandin LVI-kehitystiimin vetäjä. Arjessa vahva visioni on digitaalisen tiedon kuljettaminen läpi talotekniikkasuunnitteluprosessin. Minulla on kokemusta LVI-suunnittelusta ja alan kehittämisestä on jo yli viisitoista vuotta. buildingSMART Finlandin TATE-toiminnassa olen ollut mukana useita vuosia.

Asiantuntijajäsenet

Tiina Perttula

 • Ramboll Finland Oy
 • tiina.perttula(at)ramboll.fi