RYTV-hankeohjelman aikajana

RYTV-hankeohjelman lanseeraus tammikuussa 2022

Kevät
 2022

 • RYTV-hankeohjelman organisaation hahmottelu
 • Raamityö 
 • Tarpeiden ja haasteiden tunnistus
Elokuu
 2022

 • Projektisuunnitelmia laadinnassa
 • Yhteentoimivuuden teemaryhmien fasilitointityö alkaa 
 • Yhteistyöalusta julkaistaan
Syyskuu
2022

 • Geotekniikan käyttötapauskuvauksen (paaluperustukset talo ja infra) projektityö alkaa 
 • Infra-tietosisältöjen 1. projekti-suunnitelman laatiminen
Loka- ja
marraskuu
2022

 • RYTV  Edelläkävijät –seminaari 
 • Infra-tietosisältöjen projektityö käynnistyy 
 • Geotekniikan käyttötapauskuvaus kommenteilla 
 • Talotietosisältöjen vakiointiprojektin projektisuunnitelma valmisteilla
 • Lähtötietojen harmonisointi -projektin projektisuunnitelma valmisteilla
Joulukuu
 2022
 • Geotekniikan käyttötapaus viimeistellään 
 • Kehitysvaihe jatkuu vuodelle 2023
Tammikuu
2023
 • Ensimmäiset julkaisut valmistuvat
 • Tietosisältöjen vakiointi jatkuu 
 • Julkaisualustan kehitys
 • InfraBIM Open Tampereella
2023
 • Projektit laajenevat
2024
 • Laajoja projekteja
 • Laajempia julkaisuja
2025
 • Meillä on yhtenäiset RYTV-toimintatavat käytössä