Talotoimiala

Talotekniikkaryhmä

Suomen taloteknisen tietomallinnuksen kansainvälinen johtopaikka ei säily ilman kehitystyötä, jonka tekijöinä voivat olla vain talotekniikan ammattilaiset.

Takaisin Talon etusivulle

Talotekniikkaryhmä

Talotekniikkaryhmällä on pitkät perinteet buildingSMART Finlandin toiminnassa. Yhteisellä tekemisellä on kehitetty alaa jo toista vuosikymmentä. Ympärillämme digitaalisuus muuttaa maailmaa ja rakentamisenkulttuuria kiihtyvällä tahdilla. Uusi teknologia ja alan osaajien visiot mahdollistavat rakentamisen prosessissa informaation koneellisen hyödyntämisen yhä vahvemmin. Jotta digitaaliset prosessit voivat toimia entistä paremmin yhteen, on sovittava pelisäännöistä, kuten tiedonsiirtoformaateista, tietosisällön vakioinnista sekä tiedon oikea-aikaisesta tuottamisesta. Tuotetulla tiedolla on arvoa vain silloin kun sen vastaanottaja voi luottaa tiedon oikeellisuuteen sekä hyödyntää tietoa edelleen koneellisesti haluamassaan prosessissa. Me buildingSmart Finlandissa seuraamme aktiivisesti alan kansainvälistä kehitystä samalla validoiden kehityssuuntaa. Olemme edelleen kansainvälisesti arvostettu tietomallinuksen kärkimaa. Tätä kuvaa mm. se, että kehitämme aktiivisesti kansallisia digitaalisia toimintatapoja saadaksemme parhaan hyödyn meille kaikille – osaajille.

Visio

Tiedon tulee virratta digitaalisesti läpi rakentamisen prosessin.


Jouni Hurskainen

Puheenjohtaja

Sweco Finland Oy

jouni.hurskainen(at)sweco.fi