E
Näin toimimme 1.3

bSF-verkoston organisaatiokaavion kommentointi- ja keskustelutilaisuuden sekä johtoryhmän 6/2022 kokouksen pohjalta olemme tehneet muutamia päivityksiä Näin toimimme -dokumenttiin. Päivitysten joukossa on esimerkiksi puheenjohtajavalinnat ja kauden pituus sekä keskustelutilaisuudessa esitetyt organanisaatiokaaviot. Olemme myös tarkentaneet eri vastuuroolien tehtäviä dokumenttiin ja päivitelleet dioja ajantasalle. Iso muutos on myös organisaatiokaavio sekä toimialojen rakenteen lisääminen kevään tapahtumien ja keskustelujen pohjalta.

Näin toimimme julkaisu 1.3
sisään Uutiset
E
Organisaatiokaavion kommentointi- ja keskustelutilaisuuden muistio